Hóa chất

thông tin liên hệ
Nguyễn Quốc Quân
GIÁM ĐỐC
0932 099 488 - 0906 669 500

Hóa chất ngành nhựa

Carbon black
Carbon black
Chất Tăng Trắng- KCB- nhua
Chất Tăng Trắng- KCB- n...
CPE
CPE
Dicumyl Peroxide (DCP) 1
Dicumyl Peroxide (DCP) 1
HA Taiwan
HA Taiwan
Màu blue
Màu blue
Màu đỏ H101 China
Màu đỏ H101 China
Màu đỏ Y 101 china
Màu đỏ Y 101 china
Màu vàng Chanh 3318 China
Màu vàng Chanh 3318 China
Oxit kẽm white seal Malaysia - Cao su
Oxit kẽm white seal Malaysia - Cao...
Parafin 58-60oc  China
Parafin 58-60oc China
Parafin Chlorinate 52% India - Cao su
Parafin Chlorinate 52% India - Cao su
PE Wax
PE Wax
Silica Link SiO2 955-1
Silica Link SiO2 955-1
Acid stearic Indonesia
Acid stearic Indonesia
Acid stearic Malaysia
Acid stearic Malaysia
AZODICARBONAMIDE 98% bột nở
AZODICARBONAMIDE 98% bột nở
Bột màu vàng G-313
Bột màu vàng G-313
Bột nở AC- Blowing agent 3000F - cao su
Bột nở AC- Blowing agent 300...
Cao su SVR3L
Cao su SVR3L
Titan oxide 699 china
Titan oxide 699 china
Zinc Sterate
Zinc Sterate