Hóa chất

thông tin liên hệ
Nguyễn Quốc Quân
GIÁM ĐỐC
0932 099 488 - 0906 669 500

Chia sẻ lên:
Xút lỏng 32-45% - xủ lý nước

Xút lỏng 32-45% - xủ lý nước

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Acid sulphuric 30-60-98%
Acid sulphuric 30-60-98%
Ferric chloride 99% ( FeCl3) - Xima
Ferric chloride 99% ( FeCl3) - Xima
H2O2 - Thailan - Xima
H2O2 - Thailan - Xima
KCl-Muoi Kali Clorua
KCl-Muoi Kali Clorua
Nước Javen -8-10-12% xử lý nước
Nước Javen -8-10-12% xử...
PAC 31% - Xử lý nước
PAC 31% - Xử lý nước
Phèn nhôm Sulphat - Xử lý nước
Phèn nhôm Sulphat - Xử lý nư&...
Polimer Cation C 1492
Polimer Cation C 1492
Polimer A110
Polimer A110
Polimer-Anion-UK 1
Polimer-Anion-UK 1
Sodium metabisunpite - Xima
Sodium metabisunpite - Xima
Xút hạt Taiwan 99%
Xút hạt Taiwan 99%
Xút lỏng 32-45% - xủ lý nước
Xút lỏng 32-45% - xủ lý n...
Acid Clohydric 10-32-36%
Acid Clohydric 10-32-36%
Acid Clohydric 32%
Acid Clohydric 32%